Åtgärder

Huvudsida

Från DAU-handboken

Välkommen till DAU-handboken!

Den här wikin innehåller resurser som en DAU (lokal datastödsenhet) i SND-nätverket kan använda i sitt arbete. DAU-handboken är en wiki och ger därmed möjlighet för såväl SND som nätverkets medlemmar att dela med sig av bra lösningar, effektiva arbetsflöden, praktiska checklistor och annat som kan kommaandra DAU:er till godo. Läs mer om DAU-handboken här.

För att navigera i wikin så används med fördel sökfunktionen (ligger längst upp till vänster), wikin bör ses som ett "uppslagsverk" snarare än som en bok där informationen ligger i en given ordning. Det går också att klicka sig fram via ex. innehållsförteckningen längre ner på sidan och genvägarna i vänsterkolumnen.

Roadmap för DAU är en sammanställning av resultatet från den workshop som genomfördes på SND:s nätverksträff i Lund 2019.

Här hittar du information om DAU-handbokens bakgrund och en beskrivning av vad som finns i DAU-handboken med DAU-handbokens syfte och innehåll i korthet. Här finns en beskrivning av hur nytt innehåll kan skapas och hur DAU:er vid lärosätena kan bidra med nytt innehåll. För tillfället finns en redaktion vid SND-kontoret, men så småningom kan ansvaret för olika delar av innehållet behöva delas upp för att täcka behovet av nytt innehåll.

Guide till DORIS

DORIS är SND:s DataORganiserings- och InformationsSystem.

Läs mer om DORIS här
DORIS når ni via följande länk: https://doris.snd.gu.se
En kortfattad beskrivning över hur du använder DORIS finns i Användning av DORIS
Det finns även en Guide till funktionen Förfrågningar om data i DORIS
Lista över DAU:er som är kopplade till DORIS hittar du här


Granska data och metadata

Det här avsnittet ger information om hur du granskar data och metadata. Här finns också information om olika datatyper och tips på programvara som kan användas för datahantering/-kurering.

Utbildning

Här beskrivs resurser som är användbara för DAU för att få en grundläggande förståelse för vad datahantering handlar om.

  • Utbildning
  • BAS Online – är en resurs för DAU med korta videopass och inläsningsmaterial.
  • Datahanteringssidorna – resurser för forskare på SND:s hemsida.
  • Datahanteringsplan – SND:s checklista för att hjälpa forskare att skriva en datahanteringsplan relevant för just deras projekt.Information om hur wiki-programvaran används finns i användarguiden.