Åtgärder

Lista över förkortningar

Från DAU-handboken

ADS: Archaeology Data Service

ARIADNE: Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe

ARIADNEplus: fortsättning på ARIADNE

CESSDA: Council of European Social Science Data Archives, europeisk samarbetsorganisation för samhällsvetenskapliga dataarkiv

CLARIN: Common Language Resources and Technology Infrastructure

DANS: Data Archiving and Networked Services, the Netherlands institute for permanent access to digital research resources. Nederländernas motsvarighet till SND

DARIAH: Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities

DAU: Data Access Unit, en lärosäteslokal funktion för Stöd till forskare

DNA: Rigsarkivet (the Danish National Archives) tidigare Dansk Data Arkiv, Danmarks motsvarighet till SND

DDI: Data Documentation Initiative; en metadatastandard

DMP/DHP: Data Management Plan/Datahanteringsplan

DoSp: Domänspecialist, expert inom ett visst vetenskapligt ämnesområde eller område rörande forskningsdata vid något av SND-konsortiets lärosäten

FAIR: Akronym för Findable, Accessible, Interoperable och Reusable. FAIR-principerna innebär att forskningsdata ska lagras och delas så att de är sökbara, tillgängliga och åtkomliga, och att de är möjliga att återanvända.

FSD: Finnish Social Science Data Archive, Finlands motsvarighet till SND

GESIS: German Social Science Infrastructure Services (är en del av Leibiz Association)

IASSIST: International Association for Social Science Information Service & Technology

ICPSR: Inter-university Consortium for Political and Social Research, USA

IFDO: International Federation of Data Organizations for the Social Sciences

NAISS: National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden

SIKT (NSD): Norsk senter for forskningsdata, Norges motsvarighet till SND

OA: Open Access

OAIS: En referensmodell för ett öppet arkivsystem (Open Archival Information System)

RA: Riksarkivet

RAÄ: Riksantikvarieämbetet

RJ: Riksbankens Jubileumsfond

SHFA: Svenskt HällristningsForskningsArkiv

SIKT (NSD): Norges motsvarighet till SND

SNIC: Swedish National Infrastructure for Computing (upphörde 2022-12-31)

SUNET: Swedish University Computer Network, har hand om alla svenska universitetsnätverk

SUHF: Sveriges universitets- och högskoleförbund

UKDA: UK Data Archive, University of Essex

Vinnova: Sveriges innovationsmyndighet

VR: Vetenskapsrådet