Åtgärder

Utbildning

Från DAU-handboken

Här följer en sammanställning av den information som finns på SND:s hemsida och som kan vara en hjälp för både er som arbetar i en Data Access Unit och för forskare. Sammanställningen kan hjälpa er att hitta rätt information när ni ska ta emot deponerade data och för att hänvisa en forskare som behöver er hjälp till rätt information. För uppdaterad information om kurser, stipendier och utbildningsmaterial besök https://snd.gu.se/sv/hantera-data/utbildning

BAS Online – för DAU

SND har på sin hemsida en webbaserad kurs kallad BAS Online som ger grunderna i datahantering och den vokabulär som används inom området. Kursen är på svenska och är främst utformad för den personal som arbetar i en DAU.

Uppdragsutbildning - Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan

Tillsammans med Bibliotekshögskolan/Högskolan i Borås erbjuder SND uppdragsutbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan. Kursen är en fortsättning på webbkursen BAS Online.

Datahanteringssidorna – främst för forskare

SND:s hemsida har också en ingång som heter Hantera data som innehåller information om data i forskningsprocessen. Här finns stöd som kan vara till hjälp med att reda ut olika aspekter av datahanteringen i att underhålla, bevara och tillgängliggöra data från forskningsprojekt. Även om sidorna främst riktar sig till forskare finns där värdefull information även för en DAU-medarbetare.

Juridiskt regelverk

På SND:s webbplats finns juridisk information på sidorna om datahantering. Det finns även ett pass i webbkursen BAS Online som handlar om dess frågor. Här på DAU-handboken kan du läsa mer under avsnittet Introduktion till juridik och forskningsdata.

Guider

Under datahanteringssidorna finns också ett antal guider för hur olika typer av data kan hanteras. Dessa guider har omarbetats och kompletterats för att passa olika ämnesområden. Här hittar du även information om filformat för långtidsbevarande av data.

Checklista för datahanteringsplan

SND har tagit fram en checklista för att underlätta arbetet med en datahanteringsplan. Checklistan kan hjälpa en forskare att kontrollera vilka rubriker i en datahanteringsplan som är relevanta för just hens forskning.