Åtgärder

Stöd till forskare

Från DAU-handboken

En DAU:s centrala uppgift är att hjälpa forskare tillgängliggöra sina data, t.ex. genom att:

  • föreslå lämplig programvara men inte erbjuda utbildning i hur den används
  • identifiera tänkbara juridiska problemområden men inte stå för juridisk spetskompetens
  • diskutera val av disciplinspecifika metadatastandarder men inte behärska alla sådana standarder
  • ställa relevanta frågor för en datahanteringsplan och hjälpa till att besvara dem eller resonera kring sätt att besvara dem.

Här hittar du information som kan vara till hjälp för att besvara vanliga frågor från forskare.

Resurser under forskarstöd