Åtgärder

Snabbguider

Från DAU-handboken

Snabbguider

Här har vi sammanställt de snabbguider som har tagits fram av Mathilda Brandby och av kursdeltagarna på kursen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan under kurstillfällena 2018 och 2019.

Snabbguiderna ger en introduktion till diverse verktyg som kan användas i vetenskapliga analyser. Syftet är att ge en orientering av programmen, så att du snabbt kan få en uppfattning om ett program du inte tidigare känner till, upplysa forskare om hur de kan skriva dokumentation i sina analysprogram, eller hitta tips om en forskare behöver hjälp. Samlingen med snabbguider kommer successivt att utökas med fler program.

Här hittar du instruktioner för att skriva snabbguider till analysprogram.

Lista över snabbguider strukturerade efter datatyp

Analysprogram för bilder
ATLAS.ti
ImageJ
Elan
Dedoose
NVivo
Transana
KNIME
Analysprogram för ljud och video
ATLAS.ti
Audacity
Computerized Language Analysis (CLAN)
Elan
Dedoose
Kinovea
NVivo
Transana
KNIME
Express Scribe
Analysprogram för spatiala data och GIS-data
ArcGIS Pro
GRASS GIS
SAGA GIS
QGIS
uDig
Analysprogram för tabulära data och registerdata
Apache OpenOffice Calculation
Excel och Colectica for Excel
RStudio
SPSS
KNIME
Google Sheets & Google Data Studio
NodeXL
Analysprogram för text
ATLAS.ti
Computerized Language Analysis (CLAN)
Dedoose
Korp
KH Coder
MAXQDA
NVivo
Transana
Quirkos
VOSviewer
Voyant Tools
Gephi
KNIME
Analysprogram för programspråk
Jupyter
RStudio