Åtgärder

Roadmap för DAU

Från DAU-handboken

Roadmap för DAU

Under SND:s nätverksträff i Lund (2019-11-27) så genomfördes en workshop Roadmap för DAU: från start till full fart. Dokumenten är en sammanställning av resultatet därifrån. Syftet med workshoppen var att ta fram underlag för en roadmap för DAU-arbetet som innehåller olika aktiviteter och funktioner som ett lärosäte, eller annan forskande organisation, kan behöva tänka på i samband med att ett lokalt arbete med datahantering växer fram. I kartan och affischen finns inte tidsperspektivet med.

Materialet består av pdf-filerna Roadmap för DAU: från start till full fart, en karta för DAU-etablering och en A3-affisch. Länkar för att ladda ner filerna finns längst ner på sidan.


Skärmbild Roadmap.jpg
Bild på Roadmap för DAU:från start till full fart
Fil:Roadmap för DAU v3.pdf

Affisch.jpg
Bild på A3-affischen

Fil:Karta DAUetablering A3 affisch v1.pdf