Åtgärder

DAU:er i DORIS

Från DAU-handboken

Följande DAU:er är inkopplade i DORIS

Att vara inkopplad DAU i DORIS innebär att DAU:en ingår i granskningsprocessen av inkomna databeskrivningar.

 • Chalmers tekniska högskola
 • Environment for Development Initiative
 • Göteborgs universitet
 • Gymnastik och Idrottshögskolan
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Karolinska Institutet
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Polarforskningssekretariatet
 • Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Stockholms universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet

Följande lärosäten har egen lagring kopplad till SND:s system

 • Polarforskningssekretariatet