Åtgärder

Registrera data

Från DAU-handboken

Registrera data är en minimal metadataprofil i DORIS, som kan väljas till som alternativ på organisationsnivå. Profilen innehåller ett mindre antal obligatoriska fält. Data som publiceras tilldelas en DOI och blir sökbara i SND:s forskningsdatakatalog. Huvudmän som väljer att använda profilen måste ha egen lagring kopplad till SND:s system, då registrerade data inte kan omfattas av SND:s certifiering som ett trusted repository.

Metadatafält för Registrerade data
Obligatoriska fält Valfria fält Genereras automatiskt
Tillgänglighetsnivå Finansiering Publiceringsdatum
Titel Etikprövning Version
Forskningshuvudman Relaterad resurs DOI
Personuppgifter Licens
Andra skyddsvärda uppgifter Publikation
Skapare/primärforskare
Beskrivning
Ämnesområde

Registrerade data kräver en granskningsprocess innan data kan publiceras i SND:s forskningsdatakatalog, bl.a. för att kontrollera öppna data för personuppgifter. Kravet på att data ska vara återanvändningsbara är längre än för ”vanliga databeskrivningar”, då det t.ex. inte finns krav på att bifoga data tillhörande dokumentation. I dokumentet Krav och rekommendationer för data och metadata i SND:s forskningsdatakatalog beskrivs hur krav för registrerade data skiljer från ”vanliga databeskrivningar”.

Efter publicering finns det möjlighet att uppdatera posterna och berika dem med mer metadata, genom att välja någon av de övriga metadataprofilerna i DORIS formulär.

Så här ser det ut i DORIS för en forskare som tillhör en huvudman som valt att använda ”Registrera data” som alternativ:

Registrera data.jpg