Åtgärder

Skills4EOSC

Från DAU-handboken

 OBS! Denna sida är endast för de som deltar i Skills4EOSC-projektet.

Intro

Skill4EOSC är ett europeiskt projekt finansierat av EU-kommissionen under utlysningen HORIZON INFRA-2021-EOSC-01-01 "Supporting an EOSC-ready digitally skilled workforce".

Projektet koordineras av GARR, ett konsortium i Italien. Svensk nationell datatjänst (SND) samordnar det svenska bidraget till projektet. SND är med i projektet i form av University of Gothenburg (UGOT) och från SND-konsortiet deltar även Chalmers, Karolinska Institutet och Umeå universitet. Den svenska koordineringen har i uppgift att planera för det arbete som kommer, både i samverkan i Sverige och lokalt inom våra respektive organisationer.

Projektet börjar 1 september 2022 och avslutas 31 augusti 2025. Projektansökan och annan material som tagits fram av GARR hittar man på deras interna ICDI portal. Kontakta Arin Savran på SND om du inte har tillgång till portalen. Utöver portalen ska de som deltar i projektet också läggas till i de relevanta mejllistorna.

Syfte

Skills4EOSC är en förkortning av Skills for the European Open Science Commons: Creating a Training Ecosystem for Open and FAIR Science.

Syftet med Skills4EOSC är att höja kompetensnivån hos professioner inom öppen vetenskap och EOSC:s områden. Man vill gemensamt skapa vägar för att

  • ackreditera (certifiera) utbildare
  • utforma akademiska och professionella läroplaner/kursplaner (curriculum)
  • säkerställa kompetensförsörjning av hög kvalitet, inklusive ramverk för erkännande
  • erbjuda metodologier för att utforma undervisningsmaterial.

Skills4EOSC brings together leading experiences of national, regional, institutional and thematic Open Science (OS) and Data Competence Centres from 18 European countries with the goal of unifying the current training landscape into a common and trusted pan-European ecosystem, in order to accelerate the upskilling of European researchers and data professionals in the field of FAIR and Open Data, intensive-data science and Scientific Data Management. Competence Centres (CC) are seen as centres of gravity of OS and EOSC activities in their countries. These entities can either be established national initiatives (as is the case of ICDI in Italy) or initiatives under establishment (e.g. Austria, Greece and the Nordic countries) or organizations which have the leading or mandated contribution to the OS activities nationally. CCs pool the expertise available within research institutions, universities and thematic and cross-discipline research infrastructures. They offer training and support, empowerment, lifelong learning, professionalization and resources to a variety of stakeholders, including not only researchers and data stewards, but also funders, decision makers, civil servants, and industry. Thanks to their position at the heart of the above described multi-stakeholder landscape, the CCs represented by the Skills4EOSC partners play a pivotal role in national plans for Open Science and in the interaction with scientific communities. They also have close access to policy makers and the related funding streams. The Skills4EOSC project will leverage this reference role to establish a pan-European network of CCs on OS and data, coordinating the work done at the national level to upskill professionals in this field. The Skills4EOSC CC network will drive the co-creation of harmonised trainer accreditation pathways, academic and professional curricula and skills quality assurance, recognition frameworks, and learning material creation methodologies.
(Källa: Grant Agreement Core. Project summary. Utkast april 2022.)

Nyckelord för projektet är att

  • identifiera kompetensbehov
  • formulera nya yrkesprofiler och sätt att identifiera kompetenser.

Viktiga länkar

Lista: Objectives

Lista: Arbetspaket (Work packages, WP)

Lista: Alla arbetspaket och uppgifter

Lista: Organisationer och stakeholders

Lista: Deliverables/Leveranser

Ordlista: Termer, förkortningar och nyckelord

Arbetsuppgifter

Projektet är uppbyggt i olika moduler – arbetspaket (work package, WP). Här är partners tilldelade roller i de arbetspaket de har mest kompetens. Arbetspaketen leds av arbetspaketsledare (work package leaders, WP-ledare). De ansvarar för att arbetspaketens insatser följer de deadlines som står angivet och levererar alltså i tid. Varje arbetspaket i sig består sedan av olika uppgifter (tasks) och dessa har en uppgiftsledare (task leader) som ansvarar för att saker blir gjorda inom varje uppgift. Ofta pratar man också om att det finns underuppgifter (sub-tasks) inom varje uppgift. WP-ledaren kan också vara task leader till ett antal uppgifter. Varje arbetspaket och uppgift har en angiven tid under vilken de ska vara verksamma. Varje partners insats räknas i antal personmånader (person months, PM)
(Källa: https://imcginternational.com/2019/04/eu-lingo-ett-sprak-som-malgruppen-inte-forstar-del-1/ )

Det är att vanligt att inom EU-projekt använda sig av en rad olika Termer, förkortningar och nyckelord. Dessa kan vara bra för en nybörjare att känna till.

Arbetspaket/Work packages

Projektet består av totalt nio arbetspaket (hädanefter WP), varav fem vi deltar i (WP2, WP3, WP5, WP6, WP7) och en vi leder (WP8). Inom dessa WP:s finns det ett antal arbetsuppgifter (hädanefter Tasks) som vi deltar i, varav ett vi (Chalmers) leder (T8.5).

Översikt WP:s
WP Titel Ledare
1 Project management GARR
2 OS career profiles, skillsets and material: landscaping, certification & QA GARR & UEDIN
3 OS training for evidence-based policy and public administration GRNET
4 Curricula and learning paths for Open Science ready Institutions UC3M
5 OS skills for RIs and thematic communities OPERAS
6 Professional networks for lifelong learning TU Delft
7 European Competence Centres and user support networks GARR
8 Synergies, stakeholder engagement, advocacy and communications UGOT/SND
9 Ethics requirements GARR

Deltagare

Från Sverige deltar SND-kontoret i projektet tillsammans med tre andra medlemmar i konsortiet, nämligen Umeå universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Karolinska Institutet. Följande representanter från dessa organisationer är med i projektet:

I projektansökan för Skills4EOSC beskrivs vi på följande sätt:

University of Gothenburg (UGOT) is one of the largest universities in Sweden and was granted membership in EOSC Association as a service providing organisation in autumn 2020. UGOT is the host university for the Swedish National Data Service (SND), a consortium of nine Swedish Universities (Karolinska Institutet, Chalmers University of Technology and Umeå University are three of these), which works to promote open access to research data as a certified repository. SND has a network of around 40 Swedish universities and public research institutes, working to represent all domains. SND is also the Swedish service provider for CESSDA ERIC and the Swedish node for RDA Europe, and participates in several EOSC related projects, e.g. SSHOC, EOSC-Nordic and EOSC Future. In 2020, SND was represented in the EOSC Training and Skills WG. One of the top 100 universities in the world, Karolinska Institutet (KI) is the leading medical (research) university in Sweden, with about 5000 students, 2000 PhD students, 4000 permanent staff, and an annual turnover of 700 MEUR. The Nobel Assembly at the Karolinska Institute awards the Nobel Prize in Physiology or Medicine. Umeå University is a comprehensive university covering various academic fields with around 4600 employees, 36 000 students and around 1200 PhD students from over 60 countries, including an annual balance sheet is 4.6 billion SEK. Umeå University conducts groundbreaking research within several areas e.g. Biogeochemistry, Ecosystem Dynamics, Energy, Infections, Plant and Forest Biotechnology and Social Welfare Research. Emmanuelle Charpentier, who was awarded the Nobel Prize in Chemistry, was active at Umeå University when she made her ground-breaking finding. Chalmers is leading technological and engineering research in Sweden and has over 10 000 students, many from abroad. Chalmers has close links to industry and strategic partnerships with internationally renowned high-tech companies such as Volvo, Ericsson, SKF and AstraZeneca.

Personmånader/Person months

Totalt fick det svenska konsortiet 33,5 personmånader (hädanefter PM) tilldelat av projektets totala 815,5 PM. Dessa är fördelade nationellt på följande vis:

UmU: WP6
T6.1 → 0,5 PM
T6.3.1 → 2 PM
Totalt: 2,5 PM

KI: WP5, WP8
T5.2 → 3 PM
T8.4 → 1,5 PM
Totalt: 4,5 PM

Chalmers: WP3, WP8
T3.1 → 1 PM
T8.4 → 1,5 PM
T8.5 → 4,5 PM + 1 PM för Task ledarskap
Totalt: 8 PM

SND/UGOT: WP2, WP5, WP7, WP8
T2.6 → 2 PM (Start: Maj 2023)
T5.1 → 3 PM (Start: Nov 2021)
T7.1 → 1 PM (Start: Sept 2022)
T7.2 → 1 PM (Start: Sept 2022)
T7.4 → 2 PM (Start: Jan 2023)
T8.1 → 2,5 PM (Start: Sept 2022)
T8.3 → 2 PM (Start: Sept 2022)
T8.6 → 2 PM (Start: Sept 2022)
Plus 3 PM för WP8 ledarskap
Totalt: 18,5 PM