Åtgärder

DORIS

Från DAU-handboken

Om DORIS

DORIS är SND:s DataORganiserings- och InformationsSystem. DORIS nås genom att logga in på Mina sidor på SND:s webb.

Du kan läsa mer om hur systemet används på sidan Användning av DORIS.

Bakgrund

Innan DORIS lanserades 2020 byggde SND:s process för att publicera och tillgängliggöra forskningsdata på tre olika system: webbformulär för att beskriva och ladda upp data, SND:s interna managementsystem (WinSIMS) för att hantera metadata och datafiler och SND:s forskningsdatakatalog för att göra data sökbara och åtkomliga. Innan DORIS behövde all data och metadata som skulle synas i SND:s forskningsdatakatalog gå via WinSIMS.

Införandet av DORIS innebär att forskare, DAU och SND arbetar i samma system, som har en direktkoppling till forskningsdatakatalogen. Data och metadata kontrolleras av DAU-medarbetare och därefter, under upplärningsprocessen, utför SND-medarbetare en slutkontroll för att säkerställa att databeskrivningen är av sådan kvalitet att de kan publiceras i SND:s forskningsdatakatalog.

Under övergångsperioden då nätverksmedlemmarna saknar egna lagringsytor för forskningsdata (med koppling till DORIS) så lagras data hos SND. Därför kan inte data med personuppgifter eller andra känsliga data delas via SND, om inte ett personuppgiftsbiträdesavtal är tecknat.

Funktioner i DORIS

I DORIS så skapar och hanterar man databeskrivningar, detta gör man under fliken Databeskrivningar som är förvalt när DORIS öppnas. Här kan man även följa och hantera förfrågningar om data, vilket görs under fliken Förfrågningar om data.

Först när din organisation lagrar data lokalt kan ni börja använda funktionen Förfrågningar om data. Här finns en guide till funktionen.

Språk

DORIS är tillgängligt på både engelska och svenska, det spelar ingen roll i vilket språk man skapar, redigerar, eller granskar databeskrivningar. Båda versioner innehåller samma fält, och har samma funktionalitet. Översättningar sker automatiskt för de fält som innehåller kontrollerade vokabulärer (listor med alternativ) och av nyckelord hämtade från etablerad nyckelordslista.

Vyer

Det finns två vyer i DORIS; Forskarvy och Granskningsvy. Vilken vy man väljer påverkar vilken roll man har när man använder DORIS och vilka databeskrivningar man har tillgång till.


Forskarvy

Forskarvy ger tillgång till dina egna databeskrivningar. Forskarvy är 'standard'-statusen där alla hamnar när de loggar in. Alla användare som är registrerade som DAU kan klicka på texten Granskningsvy för att byta till Granskningsvyn, mer om detta nedan.

För att påbörja en ny databeskrivning klicka på Ny databeskrivning +. Påbörjade databeskrivningar och databeskrivningar som är under granskning listas under rubriken Pågående databeskrivningar och publicerade databeskrivningar listas under Publicerade databeskrivningar.

För att redigera din påbörjade databeskrivning klickar du på dess titel.

Statusen Under redigering betyder att databeskrivningen inte är inskickad och att du kan redigera beskrivningen och ladda upp filer. När du har skickat in databeskrivningen kan du inte längre redigera den. Du kommer att kontaktas om ytterligare information behövs innan publicering.

Doris forskarvy.jpg

Granskningsvy

De lärosäten/myndigheter som är registrerade som DAU:er i DORIS har också tillgång till Granskningsvyn, vilket innebär att DAU:er deltar i granskningsprocessen och är en del av arbetsflödet.

Under Databeskrivningar listas alla databeskrivningar. Till höger om listan finns det 3 snabbfilter för att snabbt filtrera bland databeskrivningarna. Dessa är:

  • Visa alla databeskrivningar
  • Visa mina granskningar
  • Visa inkomna databeskrivningar

Under snabbfiltrena finns alla filterfunktioner där du kan välja fritt hur du vill filtrera i listan över databeskrivningar. Du kan även välja att sortera listan genom att klicka på kolumnrubrikerna: titel, identifierare, status, senast ändrad och ansvarig. Som defaultläge är listan sorterad på Senast ändrad. Du kan även använda sökfunktionen som ligger strax ovanför Titel-rubriken för att söka i listan.

För att granska en databeskrivning klickar du på dess titel.

Du kan även bjuda in en redigerare till en databeskrivning. Observera att endast en i taget kan redigera en databeskrivning.

När man granskar en databeskrivning finns det många saker som är viktiga att kontrollera och granska. Här finns en guide för hantering av inkommande data.


Doris granskningsvy.jpg

Manual för databeskrivningar i DORIS

SND har tagit fram en utförlig manual för hur databeskrivningar kan hanteras i DORIS. I den kan du läsa om arbetsflödet och processen från att en databeskrivning påbörjas till dess att det finns en publicerad katalogpost. Manualen beskriver de olika rollerna användare kan ha i systemet, statusflödet och andra funktioner.

Länk till Manual för datahanteringar i DORIS

Du kan också läsa mer om hur systemet används på sidan Användning av DORIS.