Åtgärder

Huvudsida

Från DAU-handboken

Version från den 31 oktober 2022 kl. 09.38 av Linda Härdelin (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Välkommen till DAU-handboken!

Den här wikin innehåller resurser som en DAU (lokal datastödsenhet) i SND-nätverket kan använda i sitt arbete. DAU-handboken är en wiki och ger därmed möjlighet för såväl SND som nätverkets medlemmar att dela med sig av bra lösningar, effektiva arbetsflöden, praktiska checklistor och annat som kan komma andra DAU:er till godo. Läs mer om DAU-handboken här.

För att navigera i wikin så används med fördel sökfunktionen (ligger längst upp till vänster), wikin bör ses som ett "uppslagsverk" snarare än som en bok där informationen ligger i en given ordning. Det går också att klicka sig fram via ex. innehållsförteckningen och genvägarna i vänsterkolumnen.

Här hittar du information om DAU-handbokens bakgrund och en beskrivning av vad som finns i resursen, med syfte och innehåll i korthet. Du hittar också en beskrivning av hur nytt innehåll kan skapas och hur DAU:er vid lärosätena kan bidra med nytt innehåll.

Sedan den 1 september 2021 finns det på SND-kontoret en arbetsgrupp som jobbar med DAU-stödsfrågor. Den tidigare lösningen med en kontaktperson avslutas och ersätts av en särskild DAU-stödsgrupp som kommer att ha hand om alla kontakter. Syftet med detta är dels att gruppen får ett tydligare ansvar att vara proaktiv i vissa frågor men även att få en större möjlighet att ha överblick över gemensamma frågeställningar bland DAU:erna, vilket förhoppningsvis ska göra det lättare att koppla ihop olika lärosäten för gemensam utveckling. DAU-stödsgruppen har en egen e-postadress: dau_stod@snd.gu.se till vilken ni kan vända er med frågor kring er DAU-arbetet.

SND-nätverket

Här finns information om SND-nätverket och DAU-etablering.

  • Läs mer om SND-nätverket på SND:s webb
  • SND-nätverket använder Basecamp som kommunikationsplattform
  • I vår Dokumentsamling hittar du dokument som kan vara användbara i DAU-arbetet
  • Roadmap för DAU är en sammanställning av aktiviteter och funktioner kopplade till etableringen av ett lokalt arbete med datahantering
  • Skills4EOSC är ett EU-finansierat paneuropeiskt projekt för utbildning inom öppen vetenskap

Granska data och metadata

Det här avsnittet ger information om hur du granskar data och metadata. Här finns också information om olika datatyper och tips på programvara som kan användas för datahantering/-kurering.

DORIS

DORIS är SND:s DataORganiserings- och InformationsSystem.

Utbildning

Här beskrivs resurser som är användbara för DAU för att få en grundläggande förståelse för vad datahantering handlar om.


Information om hur du använder och redigerar wikin finns i användarguiden.