Åtgärder

Dokument och text

Från DAU-handboken

Översikt

De vanligaste filtyperna som skapas under ett forskningsprojekt är olika typer av dokument och textfiler. Oavsett typ av forskningsprojekt så kommer det, om inte annat, att författas en slutrapport i form av ett textdokument. Textdokument kan skapas på flera olika sätt, men de flesta skapas via olika ordbehandlingsprogram som Microsoft Word eller OpenOffice-baserade program (LibreOffice, Apache OpenOffice, NeoOffice osv.). Förutom via ordbehandlingsprogram kan dokument också skapas som ett resultat av digitalisering. Digitalisering av facktidskrifter i syfte att bevara eller tillgängliggöra samlingar som skapades före den digitala åldern är oftast den största källan till digitala texter, utöver de som skapas med ett ordbehandlingsprogram.

Viktiga egenskaper

Viktiga egenskaper, dvs. de grundläggande elementen i texter och dokument som ska bevaras och underhållas, beskrivs nedan:

  • Ord och ordföljd i dokumentet
  • Den hierarkiska strukturen i dokumentet (t.ex. olika rubriknivåer)
  • Formateringen inom dokumentet (t.ex. fetstil, kursiv stil)
  • Sidnumreringen av dokumentet. Detta är viktigt om dokumentet är en rapport eller en avhandling, publicerad eller ej. Om en användare vill citera och referera till dokumentet så måste sidangivelsen vara korrekt. Det gäller att vara extra observant om dokumentet migreras ett flertal gånger
  • Infogade material, som bilder och datatabeller. Säkerställ att de bevaras separat

Det finns även egenskaper som inte alltid ses som viktiga att bevara. Däribland teckensnitt och teckenstorlek (förutsatt att det inte påverkar formatering och sidbrytning). Viktiga egenskaper i ett dokument kan dock förändras beroende på dokumentet som ska bevaras. Oavsett så bör man vid genomgång av ett dokument som ska långtidslagras bedöma vilka av ovanstående element som måste bevaras.

Text som forskningsdata

På Basecamp https://3.basecamp.com/3853863/buckets/5947445/vaults/3391584764 finns videomaterial om textdata skapat av Caspar Jordan, SND, 2020.

Målgruppen är DAU- och SND-medarbetare. Materialet består av ett antal fallbeskrivningar av hantering av olika typer av data man kan stöta på i textforskning. Utbildnings- och uppslagsmaterial.

Guide

Guide för dokument och text