DAU-handboken

Från DAU-handboken
Hoppa till: navigering, sök

Välkommen till DAU-handboken!

Den här wikin innehåller resurser som en DAU i SND-nätverket kan utnyttja för att bygga upp och driva sin verksamhet. DAU-handboken är en wiki eftersom den är tänkt att erbjuda en möjlighet för såväl SND som nätverkets medlemmar att dela med sig av bra lösningar, effektiva arbetsflöden, praktiska checklistor och annat som kan komma andra DAU:er till godo. Läs mer om DAU-handboken här.

Här hittar du information om DAU-handbokens bakgrund och en beskrivning av vad som finns i DAU-handboken med DAU-handbokens syfte och innehåll i korthet. Här finns en beskrivning av hur nytt innehåll kan skapas och hur DAU:er vid lärosätena kan bidra med nytt innehåll. För tillfället finns en redaktion vid SND-kontoret, men så småningom kan ansvaret för olika delar av innehållet behöva delas upp för att täcka behovet av nytt innehåll.


Granska data och metadata

Det här avsnittet ger information om hur du granskar data och metadata. Här finns också information om olika datatyper och tips på programvara som kan användas för datahantering/-kurering.

Juridiska frågor

Det här avsnittet innehåller kortfattad information om juridiska regelverk för forskningsdata.

  • Juridiskt regelverk
  • Känsliga data
  • Personuppgifter

Utbildning

Här beskrivs resurser som är användbara för DAU för att få en grundläggande förståelse för vad datahantering handlar om.

  • BAS Online – är en resurs för DAU med korta videopass och inläsningsmaterial.
  • Datahanteringssidorna – resurser för forskare på SND:s hemsida.
  • Datahanteringsplan – SND:s checklista för att hjälpa forskare att skriva en datahanteringsplan relevant för just deras projekt.
Information om hur wiki-programvaran används finns i användarguiden.